De organisaties

De organisaties


Judo Bond Nederland
De Judo Bond Nederland is de grootste vechtsportbond in Nederland en behartigt de belangen voor het jiu-jitsu naast die van het judo en het aikido. Belangrijke activiteiten zijn, het:- vastleggen van de structuur van het jiu-jitsu;
– afnemen van Dan-examens, het registreren van graduaties;
– organiseren van technische stages;
– organiseren van Jiu-Jitsu wedstrijden;
– structureren en verzorgen van lerarenopleidingen.
De Judo Bond Nederland werd in 1939 opgericht onder de naam Nederlandsche Jiu-Jitsu Bond en heeft zich ontwikkeld tot de erkende vechtsportbond voor het jiu-jitsu. De Judo Bond Nederland is op haar beurt weer aangesloten bij internationale organisaties die de belangen van de JBN sporten wereldwijd behartigen.


De Europese Jiu-Jitsu Federatie
In 1977 werd de Europese Jiu-Jitsu Federatie opgericht op initiatief van Duitsland, Zweden en Italië. Het doel was eenheid te bereiken in het jiu-jitsu in Europa door exameneisen te harmoniseren. Dit bleek als doelstelling op dat moment onhaalbaar te zijn. Er werd besloten de landen dichterbij elkaar te brengen door het introduceren van een wedstrijdsysteem en het houden van onderlinge competities in een wedstrijdsysteem, waaruit zich uiteindelijk het Fighting-System en het Duo-System ontwikkelden. Dit had meteen als voordeel dat het jiu-jitsu, doordat het ook een wedstrijdsport werd, ook meer publicitaire aandacht zou krijgen.


Wereld Jiu-Jitsu Federatie
Inmiddels is de Europese Jiu-Jitsu Federatie uitgegroeid tot de Wereld Jiu-Jiu Federatie, vanaf 1998 bekend onder de aanduiding JJIF, Jiu-Jitsu International Federation. De JJIF heeft als doelstelling de jiu-jitsu beoefenaren van alle landen te verenigen het ontwikkelen in een sfeer van vriendschap en onderlinge verbondenheid en het ondersteunen van Jiu-Jitsu organisaties over de gehele wereld.